PHỐI CẢNH TIỆN ÍCH

Các tiện ích khu vực là một yếu tố không thể thiếu trong quyết định mua hàng của khách hàng. Sản phẩm giúp khách hàng dễ dàng tưởng tượng không gian của các tiện ích cũng như con người, văn hóa trong khu vực