SA BÀN 3D

Sản phẩm giúp khách hàng quan sát tổng quan dự án cũng như các tiện ích khác trong khu vực. Tương tác trực tiếp giúp khách hàng tự do quan sát dự án từ các góc độ khác nhau