SEAP VR

DỰ ÁN   >   TRIỂN LÃM ẢO   >   VĂN PHÒNG SỐ

SEAP Vr thực hiện dự án văn phòng số cho Du Capital Holding

DUCAPITAL Holding là công ty hoạt động tập trung trong lĩnh vực tư vấn quản lý nguồn vốn. Đầu tư phát triển các sản phẩm công nghệ mới và vận hành hệ thống theo “xu hướng lạ” trong kỷ nguyên 4.0. Tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp startup trong thu hút nguồn vốn và phát triển thị trường mới.


Với việc ứng dụng công nghệ thực tế ảo (VR), giờ đây gặp gỡ khách hàng có thể thực hiện ngay trên không gian thực tế ảo. Nơi có thể trao đổi, meeting online, xem tài liệu, điền form, download tài liệu của công ty và sự kiện. Không gian có đầy đủ hình ảnh, ngôn ngữ và bộ nhận diện thương hiệu, mang lại ấn tượng cho người tham gia.


SEAP VR rất hân hạnh cùng đồng hành với DUCAPITAL Holding thực hiện dự án: Văn phòng số