SEAP VIRTUAL

CÔNG NGHỆ 4.0

TRACKING 247

Tracking tiến độ dự án thời gian thực giúp khách hàng luôn có thể kiểm tra, soát lỗi và kiểm soát tiến độ dự án của mình. Qua đó, có thể kịp thời thông báo tới đội sản xuất chỉnh sửa. Tránh các sai sót lớn xảy ra trong quá trình hoàn thiện dự án.

  • Dễ dàng upload, đánh dấu và nhận xét về hình ảnh, video, nội dung web và PDF
  • Theo dõi các bản sửa đổi với quản lý tác vụ tích hợp
  • Phản hồi và phê duyệt tổng hợp và tập trung giúp hai bên làm việc chuyên nghiệp tránh gây lỗi phát sinh
  • Nền tảng hỗ trợ các buổi review, retour độc lập và trực tiếp

TRẢI NGHIỆM SẢN PHẨM MẪU

Tên sản phẩm : The summit 216

Địa điểm : Thanh Xuân – Hà Nội

Chủ đầu tư : Veracity

Tổng vốn đầu tư : xxxx

Số lượng căn hộ : xxxx

Thời gian mở bán : xxxx