SEAP VIRTUAL

CÔNG NGHỆ 3D-VR360

WEB VR360

Web VR360 là một trang website với đầy đủ hình ảnh, thông tin, được thiết kế riêng biệt để quảng bá cho dự án của khách hàng.

Giao diện được thiết kế ấn tượng, chuyên nghiệp, xây dựng niềm tin của khách hàng với dự án.

Tất cả các sản phẩm hình ảnh được tích hợp và dễ dàng truy cập thông qua nền tảng số.

Khuyến khích khách hàng để lại thông tin liên hệ trong quá trình trải nghiệm sản phẩm.

Tiết kiệm chi phí và tăng hiệu quả của đội ngũ bán hàng.

TRẢI NGHIỆM SẢN PHẨM MẪU

Tên sản phẩm : The summit 216

Địa điểm : Thanh Xuân – Hà Nội

Chủ đầu tư : Veracity

Tổng vốn đầu tư : xxxx

Số lượng căn hộ : xxxx

Thời gian mở bán : xxxx